Trung Tự – Call Girl

Sponsored Links

Trung Tự – Call Girl Mp3 audio & Mp4 Music Video Free Download

A talented singer and song writer Trung Tự Recently dropped a new song titled Call Girl you will also get the Mp4 and lyrics here

As we all know that we can meditate through music and music also gives us joy thats why Trung Tự come through with this amazing song which is called Call Girl so that you can be happy again.

Artist: Trung Tự
Album: 23
Released: 2022

Stream And Download Trung Tự – Call Girl Mp3 Below:

DOWNLOAD MP3

Trung Tự – Call Girl YouTube Video Mp4 Download

Trung Tự – Call Girl Lyrics Below

Looking back, you look like a dead flower
Nhìn lại em xem như một đoá hoa tàn

Why didn’t he listen to his parents at that time?
Tại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gàn

Put that hand on your chest
Đặt bàn tay đó lên ngực

And then think don’t rush
Và để rồi suy nghĩ đừng vội

Because there is still you
Vì nơi đó còn có em

I just want you to quit that job
Anh chỉ muốn em bỏ nghề đó đi

And love you forever
Và yêu anh hết đời

I’ve never heard people say
Chưa bao giờ anh nghe thiên hạ nói đâu

Because I love you, I have to accept
Vì yêu em, anh đành chấp nhận

But I love you I don’t want to see you hug anyone
Nhưng em yêu anh không muốn thấy em ôm ai

Touching the shoulder, the two of them wrapped tightly
Chạm bờ vai, cả hai quấn chặt

Those people have too many things around
Những người đó có quá nhiều thứ xung quanh

I’m just an embellishment to relieve sadness
Em chỉ là thứ tô điểm đỡ buồn

What I want is for you to have patience and time
Thứ em muốn là anh có kiên nhẫn và thời gian

Stay with me and don’t get angry
Ở bên em và không cáu bẳn

But baby, this is true love
Nhưng em ơi đây là yêu thật lòng đấy

Ask why you can do it
Hỏi tại làm sao anh có thể làm

Looking back, you look like a dead flower
Nhìn lại em xem như một đoá hoa tàn

Why didn’t he listen to his parents at that time?
Tại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gàn

Put that hand on your chest
Đặt bàn tay đó lên ngực

And then think don’t rush
Và để rồi suy nghĩ đừng vội

Because there is still you
Vì nơi đó còn có em

Going with you feels shy
Đi với anh em cảm thấy ngại

If you go with them, you say you’re cool
Còn đi với họ em nói mình oai

Next to you is a ragged car
Đi bên anh là chiếc xe rách tàn

And going with them is a luxury Mer
Còn đi với họ là chiếc Mer sang

Oh, why are you telling me this?
Ôi tại sao lại nói với anh câu này

Is that me?
Có phải là em đó không
Is that me?
Phải là em đó không

Oh, why are you telling me this?
Ôi tại sao lại nói với anh câu này

Is that me?
Có phải là em đó không

Is that me?
Phải là em đó không

What I want is for you to have patience and time
Thứ em muốn là anh có kiên nhẫn và thời gian

Stay with me and don’t get angry
Ở bên em và không cáu bẳn

But baby, this is true love
Nhưng em ơi đây là yêu thật lòng đấy

Ask why you can do it
Hỏi tại làm sao anh có thể làm

Looking back, you look like a dead flower
Nhìn lại em xem như một đoá hoa tàn

Why didn’t he listen to his parents at that time?
Tại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gàn

Put that hand on your chest
Đặt bàn tay đó lên ngực

And then think don’t rush
Và để rồi suy nghĩ đừng vội

Because there is still you
Vì nơi đó còn có em

Leave a Reply